VORMGEVING
3D-ONTWERP
3D-SERVER
INTERNET
MULTIMEDIA
CONTACT

EEN EIGEN WEBSITE,
HET VERLENGSTUK VAN UW ORGANISATIE

Presenteren op het internet biedt enorm veel mogelijkheden voor wie de techniek optimaal weet te benutten. Nieuwe technieken en innovaties brengen een interactieve èn aantrekkelijke website die hoog scoort binnen ieders bereik.


Impressie

Met het ontwerpen van de website zijn we er nog niet. Vaak moet er ook voor de 'back-end' worden gezorgd. Veel websites hebben een koppeling nodig naar één of meer databases om goed te kunnen functioneren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld login-systemen, shopping carts en systemen met heel veel informatie welke moet kunnen worden doorzocht.

Vijf van de websites uit de voorbeelden hierboven zijn gekoppeld aan databases. Koppelingen tussen de websites en databases worden gewoonlijk gemaakt via speciaal ontwikkelde programmatuur geschreven in Perl, Visual Basic en Php. Het schrijven en testen van speciale programmatuur is een ingewikkelde en tijdrovende klus.
Intelligente websites en database koppelingen...
Om een voorbeeld te geven; voor de PlatinumSite zijn in totaal 31 programma's en 37 software libraries geschreven met een gezamelijke omvang van 810 volgeschreven A4 tjes! Het geheel is voorbereid op meerdere talen en er wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid templates systeem (1700 volgeschreven A4 tjes!). In totaal is 1500 uur aan dit platform gewerkt.

Er zijn veel 'kant en klare' oplossingen te vinden voor e-commerse websites maar in veel gevallen heeft de opdrachtgever speciale wensen zodat er uiteindelijk wordt gekozen voor het volledig in eigen beheer ontwerpen en programmeren van de web applicatie. De volgende stap is het aanpassen en geschikt maken van de website voor tablets en mobile devices. U ziet, alles is mogelijk maar bedenk wel eerst welke functionaliteit u van de web applicatie verwacht en neem uw internetpresentatie serieus. Het mag niet zo zijn dat de brochure 1 op 1 wordt omgezet naar een statische website. Mensen verwachten veel functionaliteit en interactiviteit en zijn moeilijk te binden.

Klik op de thumbnails links om de ontwerpen te bekijken, klik op de zoom icons om in en uit te zoomen, klik en sleep in de afbeelding om te onderzoeken.


Parrot Media Groep, Boskoop - talkto(et)parrot.nl - 06-206 75-854


Cloud: webdesign, webdesigner, website hosting, website ontwerp, website ontwerper, webdesign leiden, webdesigner leiden, website hosting leiden, website ontwerp leiden, website ontwerper leiden, google seo, google adsence, google adwords, google analytics, google seo leiden, google adsence leiden, google adwords leiden, google analytics leiden, google seo service, google adsence service, google adwords service, google analytics service, google seo service leiden, google adsence service leiden, google adwords service leiden, google analytics service leiden